OM OSS

Fast hos Berg AB är ett familjeägt företag vilket registrerades under augusti 2006. Vi bedriver uthyrning och förvaltning av egna bostäder. Idag har vi ett 40-tal hyresobjekt i Vadstena, både lägenheter och lokaler. 

Sedan december 2018 är Fast hos Berg AB moderbolag till Sätermo Fastigheter AB vilket äger och förvaltar egna bostäder i Tranås. Där finns ett 60-tal hyresobjekt, både lägenheter och lokaler.

Bland våra hyresobjekt finns även garage och parkeringar. Våra lokaler innehåller allt från kontor till förråds- och lagerutrymmen, här bedrivs café- och restaurangverksamhet, bank-, finans- och försäkringsverksamhet samt detaljhandel med blommor och barnartiklar. 

Vår ambition är att skapa långvariga relationer med våra hyresgäster och för oss är den personliga kontakten viktig. Det är genom den vi lär oss om våra hyresgästers behov och önskemål. Det är genom den som lokal kännedom, beslutsfattande, service och underhåll blir bättre och lättare att hantera. Vi hoppas kunna bidra till en ökad livskvalitet för dem som bor och verkar hos oss!

Strävan efter att ta ansvar och göra rätt – för människor, bolag, samhälle och miljö – är ett ständigt pågående arbete! Då energianvändningen i våra fastigheter står för vår största miljöpåverkan har vi valt att köpa grön el från förnybara källor.  


© 2020 Fast hos Berg AB